ایجاد حساب کاربری

در عرض چند ثانیه یک حساب کاربری ایجاد کنید

حداکثر تعداد سفارش در ماه: 150

مدیر فروش: یک کاربر

ویزیتور: 2 کاربر

با امکانات پلن رایگان

مبلغ به ازای هر کاربر سایت 1,000,000 تومان

ویزیتور: 2 تا 5 کاربر

مبلغ به ازای هر ویزیتور 500,000 تومان

مبلغ به ازای هر کاربر سایت 1,500,000 تومان

ویزیتور: 2 تا 15 کاربر

مبلغ به ازای هر ویزیتور 750,000 تومان

مبلغ به ازای هر کاربر سایت 2,000,000 تومان

ویزیتور: 2 تا 25 کاربر

مبلغ به ازای هر ویزیتور 1,000,000 تومان

مدیر فروش: 2 کاربر

ویزیتور: 2 کاربر

با امکانات کامل